Privacy policy en disclaimer

Privacy Policy

ADUCO Nederland B.V. respecteert uw privacy. ADUCO Nederland B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Doeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • websitestatistieken
  • afhandeling van de door u aangevraagde informatie
  • informatievoorziening over ontwikkelingen

De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan degene hierboven genoemd. Voor het verwerken van persoonsgegevens gebruiken we dienstverleners die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten worden uw gegevens niet verspreid aan derden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Links naar websites en cookies van anderen

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. ADUCO Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is ADUCO Nederland B.V. verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze website.

Wijzigingen

ADUCO Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt uw gegevens altijd opvragen, zodanig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid bewust contact met ons op.

E-mail: aduco@aduco.nl

Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

ADUCO Nederland B.V. alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan aduco.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. ADUCO Nederland B.V. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ADUCO Nederland B.V. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ADUCO Nederland B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van ADUCO Nederland B.V..

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.